کد خبر : 75721
تاریخ انتشار : 13 خرداد 1394 14:54
تعداد بازدید : 4398

عناصر خلاقیت

خلاقیت یعنی توانایی دیدن روابط خاص بین اشیاء، انسان ها، فرایندها و… که دیگران از دیدن آنها غافلند.


عناصر خلاقیت را به طور کلی می توان به 3 دسته تقسیم کرد که عبارتند از:

1. قلمرو اطلاعات و دانایی  2. قلمرو مهارت های مربوط به خلاقیت   3. قلمرو انگیزه ها

بر هر یک از این عناصر، عواملی نیز موثر هستند که باعث تقویت یا تضعیف آن ها می شوند و ما به آن ها نیز خواهیم پرداخت.

1.       قلمرو اطلاعات و دانایی: اطلاعات مربوط به موضوع برای حل مسایل معین یا انجام کار خاصی ضروری است. این قلمرو شامل شناخت موضوع، اصول و حقایق و انگاره های نهفته در آن موضوع می باشد. مهارت های مربوط به موضوع، به منزله مواد اولیه لازم برای شروع فرآیند خلاقیت است. اگر کودکی بخواهد در نقاشی خلاقیت داشته باشد باید قبلاً طرز استفاده از قلم مو، ترکیب رنگ ها و استفاده از آن ها را فراگرفته باشد یا برای شعر گفتن باید به اصول و قواعد ادبی آگاهی داشت. بنابراین، انسانی قادر است در یک زمینه خلا باشد که اطلاعاتی در آن زمینه داشته باشد البته دانایی در یک زمینه نمی تواند منجر به خلاقیت در سایر زمینه ها گردد بنابراین یک شخص نمی تواند به طور مطلق خلاق باشد.

قلمرو دانایی در یک موضوع مربوط است به تجربه و آموزش هایی که فرد در این زمینه کسب کرده است و تحت تاثیر عواملی مانند هوش و استعداد، و توانایی های شناختی و نیز منابع در دسترس می باشد.

2.       قلمرو مهارت های مربوط به خلاقیت: مهارت های مربوط به خلاقیت، با شکستن قالب ها، دانایی به موضوع را در راه جدیدی به کار می گیرند یعنی از اطلاعات موجود به شکل جدید استفاده می کنند.

مهارت های لازم برای چنین تفکری، البته آموختنی هستند. شیوه هایی که برای تجسم خلاق به کار گرفته می شوند نیز قابل آموختن اند. ثابت شده است که آموزش این روش ها به افراد و مخصوصاً کودکان تاثیر مهمی در بروز خلاقیت آن ها در آینده خواهد داشت.

مهارت های مربوط به خلاقیت، تحت تاثیر عواملی مانند محیط اجتماعی و خانواده و عوامل تربیتی و خصوصیات شخصیتی فرد است. محیطی که فرد در آن زندی می کند و آموزش می بیند نیز از جمله عواملی هستند که می تواند این مهارت ها را تقویت کرده یا آن را سرکوب نماید.

شیوه های آموزشی و تربیتی مبتنی بر حفظ مطالب و اطلاعات محض، سرکوب کننده های خلاقیت و مهارت های مربوط هستند.

3.       قلمرو انگیزه ها: اگر فردی صرفاً اطلاعات مربوط به موضوع و مهارت های مربط به خلاقیت را داشته باشد آیا می تواند موفق به انجام کار خلاق گردد. اکثر شواهد نشان می دهند جواب این سوال منفی است، اما این دو گرچه لازمند ولی کافی نیستند.

انگیزه، یکی از عناصراساسی و شاید یکی از مهم ترین آن ها در این مجموعه است. آنچه فردی را وا می دارد دست به کاری بزند انگیزه است. انسان بدوان انگیزه نمی تواند به کار خود ادامهدهد و برای تحقق خلاقیت نیز وجود انگیزه بسیار لازم است.

انگیزه ها اساساً به دو دسته کلی تقسیم می شوند: انگیزه درونی و انگیزه بیرونی. وقتی کار از خود شما باشد؛ وقتی به کاری علاقه مندید؛ هنگامی که خود را متعهد به انجام کاری می دانید و زمانی که به کاری عشق می ورزید انگیزه شما درونی است.

ولی وقتی که برای رضایت دیگران، گرفتن دستمزد، راحت شدن از یک وظیفه و یا کسب یک مقام، کاری را انجام می دهید انگیزه شما بیرونی است.

آنچه در مورد خلاقیت اهمیت دارد وجود انگیزه درونی است و حتی ذکر شده است که استفاده از انگیزه های بیرونی نظیر پاداش و چایزه می تواند مانعی برای خلاقیت باشد. انگیزه درونی دارای جنبه های مختلفی ست:

-  علاقه و حتی به صورت نهای آن یعنی عشق
تعهد
-  ترکیبی از کار و بازی
تمرکز کردن روی خود آن فعالیت
احساس با ارزش بودن و مفید بودن
-  شایستگی
-  اشتغال

اگر والدین و مربیان بتوانند اصل انگیزه درونی خلاقیت را درک نموده، آن را به کار ببرند آغاز بسیار خوبی برای تشویق خلاقیت در کودکان خواهد بود.

 منبع: پرورش خلاقیت درکودکان، احمدرضا زمانی


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
آثار نمایشگاه
اثر قبلی
اثر قبلی
تعداد آثـار
25800
تعداد افراد آنلاین
25800
تعداد اعضای گروه
25800
اثر قبلی
تمــاس با مــــــــــا
اثر قبلی
: پست الکترونیک
honar@tebyan.com
:شماره تلفن
81202203
:آدرس
تهران،خیابان نادری،نبش حجت دوست ، پلاک 12