برای ثبت نام دانش آموزان و ثبت آثار به صفحه اول هنر مدرسه مراجعه نمایید و بر روی کلمه ورود کلیک نمایید .

بر روی گزﯾنه ثبت نام کليک نماﯾيد .

فرم زﯾر مخصوص ثبت نام دانش آموزان است .

پس از ثبت نام و لاگين دانش آموزان برای ثبت اثر از طرﯾق لينک زﯾر وارد می شوند .

از طریق نقشه زﯾر استان مورد نظر را انتخاب می کنيم .

پس از ورود به استان ، مرکز مورد نظر را انتخاب و وارد می شویم .

در مرکز مورد نظر که دانش آموز در زمان ثبت نام و تکميل فرم ا نتخاب نموده است تبی با نام ثبت اثر جدﯾد وجود دارد که بر آن کليک می کنيم.

پس از آن وارد بخش ورود اطلاعات اثر می شوﯾم نام عنوان اثر را وارد می کنيم .

برای ورود عکس ﯾا اسکن اثر بر روی فاﯾل ضميمه کليک کنيد صفحه زﯾر باز می شود پس از ان بر روی انتخاب فاﯾل کلیک نماﯾيد .

از طریق پنجره بازشده فاﯾل مورد نظر را بر روی راﯾانه جستجو و انتخاب می کنيم .

در ادامه پس از بارگذاری عکس عنوان و شرح عکس را وارد می نماﯾيم .

پس از آن گزﯾنه ذخيره را کليک می نماﯾيم.

نکات :

1. هر دانش آموز می تواند یک اثر در هر نمایشگاه بگذارد .

2. امکان ثبت نظر و لایک تنها از طریق کاربران عمومی و اولیاء و مربیان مقدور می باشد و خود دانش آموزان و مراکز امکان لایک و ثبت نظر ندارند .

تهیه و تنظیم : راحله درویش