نقش عوامل یادگیری در آموزش هنر

    سه عامل در یادگیری آموزش هنر نقش دارند که عبارتند از معلم و مربی، محیط یادگیری و دانش آموز

    1 شهریور 1393

    • تعداد رکوردها : 692
اثر قبلی
اثر قبلی
تعداد آثـار
378
تعداد مراکز آموزشی
36
تعداد اعضای سایت
594
اثر قبلی
تمــاس با مــــــــــا
اثر قبلی
: پست الکترونیک
honar@tebyan.com
:شماره تلفن
81202203
:آدرس
تهران،خیابان نادری،نبش حجت دوست ، پلاک 12