اهداف برنامه آموزشی هنر

  برنامه آموزشی هنر در چهار سطح مطرح شده است: 1- هدف غايي، 2- اهداف كلي، 3- اهداف تفضيلي، 4- اهداف جزيي

  3 شهریور 1393

  اهداف جزئی برنامه آموزشی هنر

  اهداف جزيي برنامه آموزشی هنر در سه حوزه دانش، مهارت و نگرش تدوين گردیده است

  3 شهریور 1393

  دستاوردهای پرداختن به فعالیت های هنری

  به يقين، هنر، ظرفيت هاي بالقوه اي دارد كه در تعليم و تربيت كودكان بسيار مؤثر است. توجه به آن مي تواند صلاحيت ها و يادگيري هاي مشترك را در متربيان پرورش دهد و مهارت خوب زندگي كردن را به آن ها بياموزد.

  3 شهریور 1393

  ارتباط خلق آثار هنري با آموزش های هنری

  خلق آثار هنری از موضوعات تربيت هنري است که در صدد شكوفايي فطرت دانش آموزان از طريق ايجاد محيط آزاد براي تقويت حواس، تخيل، خلاقيت، ظرفيت هاي نهفته هوش و تفكر می باشد.

  1 شهریور 1393

  هنر و زیبایی شناسی

  ارتباط هنر و زیبایی شناسی از موضوعات تربيت هنري است که در صدد شكوفايي فطرت دانش آموزان از طريق ايجاد محيط آزاد براي تقويت حواس، تخيل، خلاقيت، ظرفيت هاي نهفته هوش و تفكر می باشد.

  1 شهریور 1393

  ارتباط هنر و خلقت

  ارتباط هنر و خلقت از موضوعات تربيت هنري است که در صدد شكوفايي فطرت دانش آموزان از طريق ايجاد محيط آزاد براي تقويت حواس، تخيل، خلاقيت، ظرفيت هاي نهفته هوش و تفكر می باشد.

  1 شهریور 1393

  هنر چيست؟

  1 شهریور 1393

  نقش عوامل یادگیری در آموزش هنر

  سه عامل در یادگیری آموزش هنر نقش دارند که عبارتند از معلم و مربی، محیط یادگیری و دانش آموز

  1 شهریور 1393

  • تعداد رکوردها : 789
آثار نمایشگاه
اثر قبلی
اثر قبلی
تعداد آثـار
25800
تعداد افراد آنلاین
25800
تعداد اعضای گروه
25800
اثر قبلی
تمــاس با مــــــــــا
اثر قبلی
: پست الکترونیک
honar@tebyan.com
:شماره تلفن
81202203
:آدرس
تهران،خیابان نادری،نبش حجت دوست ، پلاک 12