6رکورد در مدت زمان 0.202ثانیه
  جستجو برای :
  باشگاه هنر وخلاقیت از هنر به عنوان یک ابزار مهارتی آموزش استفاده می کند. باشگاه هنر و خلاقیت هنر توانش و مهارت خلق زیبایی و خلاقیت مهارت ذهنی برای تولید ایده است.باشگاه هنر و خلاقیت
  برگزاری تور ششمین هنر وخلاقیت با موضوع صنایع دستی و میراث فرهنگی ششمین تور هنر وخلاقیت تبیان مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان با مشارکت باشگاه هنر و خلاقیت توری تحت عنوان هنر و خلاقیت را ویژه
  مؤسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان با مشارکت با شگاه هنر و خلاقیت، پنجمین تور خود را برگزار کرد. پنجمین تور هنر و خلاقیت تبیان مؤسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان با مشارکت باشگاه هنر و خلاقیت، پنجمین تور خود را در پژوهشسرای جوان
  چهارمین تور هنر و خلاقیت مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان با مشارکت باشگاه هنر و خلاقیت چهارمین تور هنرو خلاقیت تبیان چهارمین تور هنر و خلاقیت مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان با مشارکت باشگاه هنر و خلاقیت یکشنبه 1395
  سومین تور هنر و خلاقیت مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان با همکاری و مشارکت باشگاه هنر و خلاقیت برگزاری سومین تور هنر و خلاقیت تبیان سومین تور هنر و خلاقیت مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان با همکاری و مشارکت باشگاه هنر
  برگزاری دومین تور هنر و خلاقیت تبیان در پژوهشسرای چوان منطقه 5 برگزاری دومین تور هنر و خلاقیت تبیان 95/8/19 باهمکاری باشگاه هنرو خلاقیت برگزار شد.110نفر از دانش آموزان پایه های سوم و چهارم دبستان شهید
  • تعداد رکوردها : 6
اثر قبلی
اثر قبلی
تعداد آثـار
378
تعداد مراکز آموزشی
36
تعداد اعضای سایت
594
اثر قبلی
تمــاس با مــــــــــا
اثر قبلی
: پست الکترونیک
honar@tebyan.com
:شماره تلفن
81202203
:آدرس
تهران،خیابان نادری،نبش حجت دوست ، پلاک 12