2رکورد در مدت زمان 0.249ثانیه
  جستجو برای :
  خانه کودک اردیبهشت 21 فروردین 1395 14:14
  خانه کودک اردی بهشت با اخذ مجوز از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با هدف انجام فعالیتهای آموزشی خانه کودک اردیبهشت خانه کودک اردی بهشت با اخذ مجوز از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با هدف انجام فعالیتهای آموزشی
  طراحی کودکان 18 فروردین 1395 13:26
  کودکان از حدود 1 تا 4 سالگی از مرحله ای عبور می کنند که مربیان هنر آن را مرحلۀ خط خطی کردن می نامند. آثار طراحی و نقاشی، نوشتن شعر، داستان و نمایشنامه.    منبع: نقل از خانه کودک اردیبهشت
  • تعداد رکوردها : 2
اثر قبلی
اثر قبلی
تعداد آثـار
378
تعداد مراکز آموزشی
36
تعداد اعضای سایت
594
اثر قبلی
تمــاس با مــــــــــا
اثر قبلی
: پست الکترونیک
honar@tebyan.com
:شماره تلفن
81202203
:آدرس
تهران،خیابان نادری،نبش حجت دوست ، پلاک 12