2رکورد در مدت زمان 0.202ثانیه
    جستجو برای :
    را می دهند. دنیای خلاقیت به گفته کارشناسان،  کودکان را به راه حل های جدید برای حل مسائل رهنمون
    مهارتهای نرم در کودکان آداب رفتاری، قانع سازی، حل تعارض و ... می باشد. پرورش این مجموعه مهارتها در کودکان، راه زندگی اجتماعی
    • تعداد رکوردها : 2
اثر قبلی
اثر قبلی
تعداد آثـار
378
تعداد مراکز آموزشی
36
تعداد اعضای سایت
594
اثر قبلی
تمــاس با مــــــــــا
اثر قبلی
: پست الکترونیک
honar@tebyan.com
:شماره تلفن
81202203
:آدرس
تهران،خیابان نادری،نبش حجت دوست ، پلاک 12