1رکورد در مدت زمان 0.156ثانیه
    عبارت مورد جستجو :
    مهارتهای نرم در کودکان آداب رفتاری، قانع سازی، حل تعارض و ... می باشد. پرورش این مجموعه مهارتها در کودکان، راه زندگی اجتماعی
    • تعداد رکوردها : 1
اثر قبلی
اثر قبلی
تعداد آثـار
378
تعداد مراکز آموزشی
36
تعداد اعضای سایت
594
اثر قبلی
تمــاس با مــــــــــا
اثر قبلی
: پست الکترونیک
honar@tebyan.com
:شماره تلفن
81202203
:آدرس
تهران،خیابان نادری،نبش حجت دوست ، پلاک 12