کد خبر : 198747
تاریخ انتشار : 10 دی 1395 7:40
تعداد مشاهدات : 283

چند اصل طلایی برای خلاقیت

خلاقیت و نوآوری در مورد جوامع، سازمان ها و افراد نقش حیاتی داشته و برنامه ریزی برای پرورش آن از مهمترن مسائل در قلمرو مسائل آموزشگاهی است. (انیشتین)سه اصل مهم و زمینه ساز خلاقیت را بدانیم:

اصل اول: ایده های جدید از عناصر قدیمی ساخته می شوند.

یک ایده جدید، می تواند یک نظریه جدید، یک محصول جدید، یک راه حل جدید برای یک مساله و یا یک مفهوم جدید برای یک اثر هنری باشد. ارائه یک موضوع جدید، یعنی خلق یک مسئله متمایز و خاص. نکته کاربردی اینجا این است که برای خلاق بودن باید آمادگی انحراف از سنت ها و روزمرگی ها را داشته باشیم.

اما ایده های جدید از کجا می آیند؟ جواب این است: ایده های جدید در واقع همان ایده های قدیمی هستند که ترکیب و ترتیبی جدید یافته اند.

چگونه ما از ایده های قدیمی، ایده های جدید می سازیم؟ واقعیت این است که ایده ها از عناصری تشکیل شده اند و ما دنبال ترکیب های جدیدی می گردیم که با پیوند دادن ایده های مختلف به هم، حذف بعضی عناصر و جایگزین کردن آن هابا عناصری دیگر، به دست می آیند.

اصل دوم: همه ایده های جدید هم سنگ نیستند.

خلاقیت فقط خلق ایده های جدید نیست؛ خلاقیت ارزشمند، خلق ایده های جدید و مفید است.

خلاقیت را می توان به دو نوع: کاربردی و هنری تقسیم کرد. خلاقیت هنری شامل: خلاقیت در آثار هنری و بیان احساس هنرمند از راه قالب های مختلف هنری است.

خلاقیت کاربردی برای مثال طراحی یک محصول یا ارائه یک نظریه علمی، دو مرحله دارد: اول ایده سازی، دوم ایده سنجی.

اصل سوم: خلاقیت با توانایی ارتباط برقرار کردن بین مسائل مختلف تقویت می شود.

ذخیره اطلاعاتی ما، منبع عناصر سازنده ایده های جدید ما را تشکیل می دهد اما نباید فراموش کرد که گاهی ایده های سودمند از منابع غیر منتظره می آیند.بنابراین اگر می خواهیم خلاق باشیم، باید خود را برای کشف روابط بین مسائل مختلف و حتی شاید به ظاهر کاملاً بی ربط، آماده کنیم.

منبع: نقاشی زبان کودک، علیرضا محمد اسماعیل  


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
اثر قبلی
اثر قبلی
تعداد آثـار
378
تعداد مراکز آموزشی
36
تعداد اعضای سایت
594
اثر قبلی
تمــاس با مــــــــــا
اثر قبلی
: پست الکترونیک
honar@tebyan.com
:شماره تلفن
81202203
:آدرس
تهران،خیابان نادری،نبش حجت دوست ، پلاک 12